Augsnes sagatavošana ir augsnes apstrādāšana pirms un pēc ciršanas, kā arī jaunaudžu veidošana. Pareizi sagatavotā augsnē ir daudz vieglāk veikt mežu stādīšanu un sēšanu, turklāt jaunie koki te labāk ieaug, samazinot kopējās meža atjaunošanas izmaksas. Augsnes sagatavošana uzlabo tās kvalitāti un samazinazālaugu, nevēlamo koku un lakstaugu apjomu. Līdz ar to arī  uzlabo gaismas, mitruma un barības vielu pieejamību, samazinot sala un kaitēkļu radītos bojājumus. Augsnes sagatavošana labāk palīdz ieaudzēt meža kultūru lauksaimniecības zemēs, kur īpaši traucē zāliens un tā ietekme uz jauniem kokiem. Tā jo īpaši svarīga  paaugstināta mitruma apstākļos, kur grūtāka jauno koku ieaugšana, kā arī auglīgās augsnēs, kur liela citu augu konkurence. Efektīvi saplānojot darbus, 4 dienu laikā spējam nozāģēt vecos kokus, sagatavot augsni un veikt jaunaudžu stādīšanu.