Rūpēs par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, veicam kā mākslīgo, tā arī dabisko mežu atjaunošanu. Mākslīgā mežu atjaunošana tiek veikta sējot un stādot, savukārt dabiskā –  ļaujot kokiem izcirtumā atjaunoties ar sēklām un atvasēm vai arī jau meža ciršanas laikā saglabājot jauno egļu vai priežu paaugu. Piemēram, cērtot mežaudzi, saglabājam izcilākās priedes jeb tā dēvētos sēklas kokus, no kuru čiekuru sēklām dabiski ieaug jauna priežu audze. Kolīdz jaunie koki izauguši gana spēcīgi, sēklas kokus novācam.

Meža atjaunošanas veidu izvēlamies atbilstoši meža augšanas apstākļiem, par galvenajiem vadmotīviem izraugot kvalitatīvu, produktīvu, veselīgu koku augšanu, kas nākotnē veidotu saimniekam ienesīgu mežu.